Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, får du status som fornærmet i en straffesak. Det utløser i mange tilfeller en rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Som etterlatt kan du også ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Det kan være tilfelle dersom du er nærstående til en som dør som følge av en straffbar handling. Bistandsadvokat kan også oppnevnes for andre som har et klart behov for juridisk bistand i en straffesak.

Bistandsadvokaten kan gi råd og veiledning før en eventuell anmeldelse – slik bistand før anmeldelse er i mange tilfeller også dekket av det offentlige. Vi kan bistå med å vurdere anmeldelse til politiet og bistand til innlevering av selve anmeldelsen. Ellers vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter underveis i prosessen og å fremme erstatningskrav mot skadevolder.

Som fornærmet i en straffesak kan bistandsadvokaten være med deg i avhør og kreve etterforskningsskritt av politiet. Bistandsadvokaten vil være med deg i retten og sørge for at ditt erstatningskrav blir fremmet. Dersom saken henlegges, kan bistandsadvokaten hjelpe deg til å klage på henleggelsen.

Ta kontakt med oss dersom du er i tvil om du kan ha krav på bistandsadvokat, så hjelper vi deg videre.

Mer om generell strafferett

Forsvarer

Les mer

Fagpersoner

Viser