Aktuelt

Uttalelse fra advokat Thomas Skjelbred

Publisert: 06.10.2023

Nedenfor følger en uttalelse fra advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, som representerer Sindre Finnes.

Jeg har i dag oversendt oversikt over Sindre Finnes’ aksje- og derivathandel for perioden oktober 2013-oktober 2021 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig. Dette har vært et omfattende arbeid, og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober.

Skulle Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite finne at det er behov for ytterligere skriftlig informasjon er Sindre Finnes forberedt på å bidra med det så langt han rår over etterspurt informasjon.

Priv. til red.:

Det oversendte materialet vil bli tilgjengeliggjort for pressen fra Stortinget. Eventuelle medieforespørsler til advokat Thomas Skjelbred og Sindre Finnes må skje skriftlig til media@elden.no. Øvrige mediehenvendelser vil ikke bli besvart av kapasitetshensyn.