Aktuelt

Kristian Valen delvis frifunnet i Oslo tingrett

1bcc0252 6d3e 4c88 a824 2e464135510a w 1024 h 680

Publisert: 27.01.2023

Kristian Valen er i all hovedsak frifunnet i Oslo Tingrett. For de resterende forholdene han ble dømt har han fått en betinget straff på 120 dager. - Retten har i all vesentlighet bygget sin dom på Kristian Valens forklaring, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Dommen fra Oslo tingrett viser at de i all vesentlighet har lagt Kristian Valen sin forklaring til grunn. Videre har de fulgt vår argumentasjon om at Kristian Valen ikke hadde noen muligheter for å vite at rekvisittene, som han hadde fått tilbakelevert fra politiet, ikke var lovlig plombert.

For en av rekvisittene finner imidlertid retten at Valen burde ha visst dette sett hen til mengden replikaer han oppbevarte.

- Valen har hele tiden vært klar på at dette var et våpen som kunne ha blandet seg inn i hans samling. Han er glad for at retten har trodd ham på at han ikke var klar over at det befant seg i rekvisttlageret, sier advokat Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Når det gjelder de utskrevne medikamentene har retten frifunnet Valen for deler av beslaget.

- Vi er svært fornøyd med at Valen klarte å finne fram gamle resepter for å visse at disse medikamentene var utskrevet av lege. Vi vil nå gå igjennom flere gamle resepter for å se om Valen kan ha spart dokumentasjon slik at vi kan vise at også resten av beslaget var utskrevet av lege, sier advokat Heiberg.

Kristian Valen skal nå gjennomgå dommen i sin helhet sammen sine forsvarere, advokatene Bernt Heiberg og Anne-Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma.

Relaterte artikler

Se alle artikler