Advokat Werner Dagsland har særlig kompetanse arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendomsrett, maritim rett/sjøfartsforhold og forvaltningsrett.

Haugesund

Kontakt

51 20 14 97

91 10 67 68

werner.dagsland@elden.no

Kompetanse

Dagsland har erfaring med både offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til de nevnte fagområdene. Han har tidligere arbeidet i Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Utdanning


2007
Cand.jur., Universitetet i Bergen