Advokatfullmektig Victoria Westrum jobber med generell strafferett. Hun har særlig kompetanse innen straffegjennomføringsrett (fengselsrett) og strafferettslig utilregnelighet.

Oslo

Kontakt

21 61 13 16

45 48 29 85

victoria.westrum@elden.no

Westrum har tidligere vært saksbehandler og leder av Jussgruppen Wayback, som gir innsatte og tidligere innsatte juridisk rådgivning. Hun har skrevet masteroppgave om psykisk utviklingshemming som utilregnelighetsgrunn, og hun utga en artikkel om temaet i Tidsskrift for strafferett 2022/3.


I tillegg til norsk behersker Westrum polsk og engelsk.

Arbeidserfaring


2019 - 2022
Rådgiver, Jussgruppen Wayback
2020 - 2022
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, UiB
2021 - 2021
Trainee, Advokatfirma Elden

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv


2020 - 2021
Leder for Jussgruppen Wayback

Relaterte artikler

Se alle artikler