Advokat Tony A. Vangen har særlig kompetanse innen arbeidsrett, eiendomsrett og forhandlinger, og har i tillegg konsesjon (bevilling) for eiendomsmegling.

Han arbeider med saker om generell næringsrett og kommersiell jus, herunder arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, enterprise, fast eiendoms rettsforhold og eiendomstransaksjoner.

Vangen bistår også i økonomiske straffesaker og har i tillegg konsesjon (bevilling) for eiendomsmegling.

Vangen har tidligere vært styreleder i et større entrepriseselskap, samt i flere andre mindre selskaper. Han har også vært forretningsadvokat innenfor internasjonal handel.


Han ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010. I 2013 fikk han advokatbevilling.

Arbeidserfaring


2014 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2013 - 2014
Advokat, Ernst & Young Advokatfirma
2010 - 2013
Advokatfullmektig, Ernst & Young Advokatfirma

Utdanning


2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo