Advokat Thomas Skjelbred arbeider særlig med saker om økonomisk kriminalitet, foretaksstraff, compliance og private granskninger for nasjonale og internasjonale klienter.

Oslo

Kontakt

21 61 13 20

91 59 53 76

thomas.skjelbred@elden.no

Kompetanse

Skjelbred bistår med prosedyre for domstolene innenfor økonomisk strafferett, sivil prosedyre, myndighetskontakt, konfliktløsning og forhandlinger.

Skjelbred har tolv år erfaring som førstestatsadvokat og aktor i Økokrim, hvor han har aktorert flere store økonomiske straffesaker.

Han har også ni år erfaring fra miljøforvaltningen, hvor han særlig arbeidet med regelverksutvikling, industrikonsesjoner og annen forvaltningsrett.

Arbeidserfaring


2019 -
Partner, Elden Advokatfirma
2015 - 2018
Partner, Wiersholm
2010 - 2015
Assisterende økokrimsjef/førstestatsadvokat, Økokrim
2007 - 2010
Leder av verdipapirteamet//førstestatsadvokat, Økokrim
2004 - 2007
Politiadvokat (miljøteamet), Økokrim
2000 - 2004
Juridisk sjef, Statens forurensningstilsyn
1998 - 2000
Rådgiver, Statens forurensningstilsyn
1995 - 1998
Førstekonsulent, Miljøverndepartementet

Utdanning


1994
Cand.jur., Universitetet i Oslo