Thea Jansen jobber som advokatfullmektig ved hovedkontoret i Oslo. Hun jobber med et bredt spekter av straffesaker og sivile saker.

Oslo

Kontakt

46 83 96 58

t.h.jansen@elden.no

Jansen startet som advokatfullmektig høsten 2023 etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Oslo våren 2023. Fra studiet har hun blant annet erfaring som trainee i Elden advokatfirma, Advokatfirmaet BAHR og Advokatfirmaet CLP. Hun har også jobbet som studentmedarbeider i Elden advokatfirma siden våren 2020.

Jansen skrev masteroppgave om grensen mellom medvirkning til primærforbrytelsen og heleri/hvitvasking. Problemstillingen har ved flere anledninger blitt drøftet i Høyesterett.

Arbeidserfaring


2023 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2020 - 2023
Studentmedarbeider, Elden Advokatfirma AS
2022 - 2022
Trainee, Advokatfirmaet CLP DA
2021 - 2021
Trainee, Advokatfirmaet BAHR
2021 - 2021
Trainee, Elden Advokatfirma AS

Utdanning


2023
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2023
Master i rettsvitenskap (utveksling), Universidade Católica Portuguesa