Advokat Sol Elden har bred erfaring fra prosedyre for domstolene.

Oslo

Kontakt

21 61 13 34

90 58 51 58

sol.elden@elden.no

Kompetanse

Hun har særlig kompetanse innen sivile saker, straffesaker, barnevern, internasjonal barnebortføring og familierett. I tillegg er hun sertifisert som rettsmekler.

Elden ble uteksaminert i 2001 og fikk advokatbevilling i 2004.

Utdanning


2001
Cand.jur., Universitetet i Oslo