Siren Elise Finnvik arbeider som advokatfullmektig ved vårt kontor i Stavanger. Hun arbeider hovedsakelig med barnerett, strafferett, bistand og erstatningsrett.

Stavanger

Kontakt

51 84 99 85

90 15 37 55

s.e.finnvik@elden.no

Finnvik startet som advokatfullmektig i Elden Advokatfirma etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2022.