Advokat Saqib Razaq jobber med generell strafferett, sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han har særlig interesse for fagfeltene økonomiske straffesaker, compliance, teknologi og internasjonal rett.

Oslo

Kontakt

98 89 42 60

saqib.razaq@elden.no

Razaq har tidligere jobbet i departement og vært praktikant ved Norges faste delegasjon til Europarådet. Før han begynte i Elden Advokatfirma, jobbet han som dommerfullmektig.


Han har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2018, og LLM fra University of Glasgow. Razaq skrev masteroppgaven sin om suverenitet og cybersikkert. Han fikk advokatbevilling i 2023.

 

Razaq behersker norsk, engelsk og urdu.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2022 - 2024
Dommerfullmektig, Haugaland og Sunnhordland tingrett
2020 - 2022
Juridisk rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 - 2020
Advokatfullmektig, Advokatfirma Furuholmen Dietrichson
2019 - 2019
Førstekonsulent, Kunnskapsdepartementet
2018 - 2018
Juridisk praktikant, Norges faste delegasjon til Europarådet
2015 - 2017
Studentmedarbeider, Jussbuss

Utdanning


2018
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
2018
LLM International Law and Security, University of Glasgow

Verv


2022 -
Styremedlem, LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
2022 - 2022
Styremedlem, Dommerfullmektigforeningen
2020 - 2020
Styremedlem, Yngre advokater