Advokat Robina Hussain har bred prosedyreerfaring. Hun arbeider innen både offentligrettslige og privatrettslige fag, herunder utlendingsrett, forvaltningsrett og familie- og barnerett, samt skiftesaker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 93

40 07 78 41

robina.hussain@elden.no

Kompetanse

Hun har også bred erfaring som forsvarer og bistandsadvokat både i store og små saker.

Hun har tidligere arbeidet hos Utlendingsnemnda som juridisk rådgiver. Hun fikk advokatbevilling i 2016 og er nå advokat og partner i Elden Advokatfirma AS.

Hussain behersker norsk, engelsk og urdu.

Utdanning


2011
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo