Advokat Rasmus Woxholt har lang erfaring med generell strafferett og prosedyre, særlig knyttet til økonomiske straffesaker både fra påtale- og forsvarersiden.

Oslo

Kontakt

21 61 13 17

91 12 91 86

r.d.woxholt@elden.no

Kompetanse

Woxholt har tidligere vært seniorrådgiver/advokat i Oslo Børs ASA. Han har også bred erfaring fra beredskaps- og sikkerhetsarbeid med kriseløsninger og håndtering som spesialområde. Han har og særlig kompetanse på verdipapirhandellovens adferds bestemmelser og relevant EU-regulering knyttet til dette.


Woxholt har vært partner i Elden Advokatfirma siden 2016. Han fikk advokatbevilling i 2001.

Arbeidserfaring


2016 -
Partner, Elden Advokatfirma
2008 - 2016
Seniorrådgiver/advokat, Oslo Børs ASA
2006 - 2007
Daglig leder, Falck Nutec
2004 - 2006
Direktør, Nærlingslivets sikkerhetsråd
1993 - 2004
Politifullmektig, adjutant, politiinspektør og påtaleleder, Oslo politidistrikt
1991 - 1993
Konsulent, Kriminalomsorgen

Utdanning


1990
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1990
Cand.mag. kriminologi og massekommunikasjon, Universitetet i Oslo