Advokat Per Magne Kristiansen har bred prosedyreerfaring og erfaring fra forhandlinger innenfor de fleste fagfelt. Han arbeider både med straffesaker og sivile saker. Kristiansen har arbeidsrett som spesialfelt.

Bergen

Kontakt

55 60 78 42

46 50 15 77

p.m.kristiansen@elden.no

Kristiansen har bred erfaring fra organisert idrett og idrettsjuss. Han har ledet lovutvalget i Norges Skiforbund over flere perioder og er i dag leder av skiforbundets ankeutvalg.

Kristiansen har hatt advokatbevilling siden 1981 og har arbeidet som advokat siden.

Utdanning


1978
Cand.jur., Universitetet i Bergen