Advokat Maren Larsen Borgan arbeider hovedsakelig med strafferett. Hun har også erfaring med sivile saker og har mye prosedyreerfaring.

Oslo

Kontakt

21 61 13 08

41 44 48 58

m.l.borgan@elden.no

Borgan startet som advokatfullmektig i Elden Advokatfirma etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2020. Hun har tidligere jobbet i Gatejuristen og Jussbuss, hvor hun arbeidet med blant annet trygderett og arbeidsrett.

Arbeidserfaring


2023 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2020 - 2023
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen