Lisa Eian arbeider med arbeidsrett og selskapsrett for bedrifter og privatpersoner. Eian bistår flere bedrifter med løpende rådgivning. Videre har hun særlig erfaring med saker innen arv, skifte og generasjonsskifte herunder bistand i saker om ektefelleskifte og i arveoppgjør. Hun holder også kurs og foredrag innen disse fagfeltene og har tidligere vært engasjert som foreleser i juridiske emner ved Fagskolen Kristiania.

Eian startet som advokat og partner i Elden Advokatfirma i 2024, etter å ha drevet eget advokatfirma. Tidligere har hun erfaring som advokat i Brækhus og i AVCO.

Eian tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015 og fikk advokatbevilling i 2018.

Fra 2023 har Eian vært nestleder i Yngre Advokater Oslo krets i Advokatforeningen.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokat og partner, Elden Advokatfirma
2021 - 2023
Advokat og Partner, Eian Advokatfirma AS
2018 - 2021
Advokat, Brækhus Advokatfirma DA
2016 - 2018
Advokat og advokatfullmektig, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma
2014 - 2016
Studentmedarbeider, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma
2013 - 2014
Studentmedarbeider, Lund & Co Advokatfirma
2012 - 2012
Praktikant, Advokatfirmaet Salehi & Associates Ltd., Los Angeles, USA
2009 - 2013
Advokatsekretær, Advokat Arvid Eian og Advokatene på Jeløy

Utdanning


2015
Master i rettvitenskap, Universitetet i Oslo

Verv


2023 -
Nestleder i Yngre Advokater Oslo krets, Advokatforeningen
2023 -
Varamedlem i representantskapet, Advokatforeningen
2022 -
Styremedlem i Barselopprøret
2022 - 2023
Styreleder i Nettverk for Advokatvirksomhet
2017 - 2019
Varamedlem i styret, Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma