Advokat Kristina Davidsen jobber med generell strafferett, sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Hun jobber mye med generell og spesiell forvaltningsrett og har blant annet særskilt kompetanse innenfor straffegjennomføringsrett (fengselsrett) og helserett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 77

41 55 60 08

kristina.davidsen@elden.no

Kompetanse

Hun bistår også i saker om bolig, husleie, entreprise/eiendom og generell kontraktsrett.


Davidsen har tidligere jobbet som saksbehandler i Jussbuss og som utreder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Hun er styremedlem i Norsk forening for kriminal reform (KROM).

Utdanning


2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo