Advokat Kim Ellertsen arbeider innenfor fagfeltene strafferett, økonomiske straffesaker, forvaltningsrett, arbeidsrett, personvernrett og skifterett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 48

99 72 35 15

kim.ellertsen@elden.no

Kompetanse

Han har mange års erfaring fra arbeid med personvern som juridisk direktør i Datatilsynet, og jobber med dette rettsområdet i det daglige.

Ellertsen har videre særlig kompetanse innen forvaltningsrettslige reaksjoner, straffeprosess og strafferett.

Ellertsen har erfaring fra saker med tilknytning til praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Ellertsen har møterett for Høyesterett og har hatt flere saker for landets øverste domstol. Han fikk advokatbevilling i 1994.

Arbeidserfaring


2022 -
Møterett for Høyesterett
2016 -
Partner, Elden Advokatfirma
2009 - 2016
Juridisk direktør, Datatilsynet
2006 - 2009
Direktør, Næringslivets sikkerhetsråd
2000 - 2006
Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
1993 - 2000
Påtalejurist og påtaleleder, Oslo politidistrikt
1992 - 1993
Personvern og kontrakter, Statens vegvesen

Utdanning


2004
Ledelse (grunnfag), Handelshøyskolen BI
1990
Cand.jur., Universitetet i Oslo

Relaterte artikler

Se alle artikler