Jonas Berge jobber med både straffesaker, sivile saker og idrettsjuss. Han har særlig kompetanse om NFFs regelverk.

Oslo

Kontakt

21 61 13 81

46 88 84 47

jonas.berge@elden.no

Berge har lang erfaring fra diverse juridiske roller i Norges Fotballforbund. Han bistår både klubber, spillere og trenere i deriblant straffesaker, sanksjonssaker, utvisningssaker, protestsaker og ankesaker.


Berge har tidligere vært journalist i NTB. Han bidrar dermed med nyttig bransjeerfaring i klagesaker for Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Kringkastingsrådet (NRK).


Berge skrev masteroppgave om hvorvidt sexkjøpsloven rammer sugardating. Problemstillingen ble senere drøftet av Høyesterett i HR-2022-2104-A.

Han behersker norsk, engelsk og tysk.

Arbeidserfaring


2022 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2020 - 2022
Sekretær i ankeutvalget, Norges Fotballforbund
2018 - 2020
Juridisk medarbeider, Norges Fotballforbund
2018 - 2022
Journalist, NTB

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2022
Rechtswissenschaft (utveksling), Universität Hamburg
2021
Idrettsjuss, Høgskolen i Molde