Advokat John Christian Elden har en unik erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler.

Elden er den advokat i Norge som de siste år har prosedert flest saker for Høyesterett.


Hans hovedområder er alle sider av strafferetten, erstatningsrett, sivile tvister og generell forvaltningsrett.

Arbeidserfaring


2020 -
Fast forsvarer i Høyesterett
2000 -
Fast forsvarer i Borgarting lagmannsrett
2000 -
Fast forsvarer i Oslo tingrett
1999 -
Møterett i Høyesterett
1993 -
Partner, Elden Advokatfirma
1991 - 1993
Advokatfullmektig, Advokat John Elden
1991 - 1991
Konsulent, Studentsamskipnaden i Oslo
1987 - 1988
Journalist, Høyres Hovedorganisasjon/Stortinget
1987 - 1987
Formann, Det Norske Studentersamfund
1985 - 1987
Økonomisjef, Norges Gymnasiastsamband/Operasjon Dagsverk

Utdanning


1991
Cand.jur., Universitetet i Oslo
2005
US State Departement IV Leadership Program
2017
Forsvarets Høgskole - Sjefskurset

Verv


2013 - 2021
Vararepresentant på Stortinget
2010 - 2018
Hovedstyremedlem, Oslo Høyre
2006 - 2010
Hovedstyremedlem, Den norske Advokatforening
2004 - 2015
Medlem av Advokatforeningens utvalg for strafferett/straffeprosess

Relaterte artikler

Se alle artikler