Advokatfullmektig Johannes Nyland jobber med et bredt spekter av straffesaker og sivile saker. Nyland har særlig erfaring med alminnelig strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat. Av sivile saker har han erfaring med saker innen blant annet tvungent psykisk helsevern, tvangsfullbyrdelse og foreldretvister.

Oslo

Kontakt

21 61 13 75

46 63 45 85

johannes.nyland@elden.no

Nyland har tidligere vært praktikant ved Centrum advokatkontor, hvor han hovedsakelig jobbet med strafferett. Nyland har også erfaring fra Nav, Gatejuristen og Ung rettshjelp, hvor han jobbet med trygderett, erstatningsrett og alminnelig forvaltningsrett.

Arbeidserfaring


2022 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2022 - 2022
Saksbehandler, Ung Rettshjelp
2021 - 2021
Praktikant, Centrum Advokatkontor
2020 - 2020
Saksbehandler, Gatejuristen Innlandet
2019 - 2019
Førstekonsulent, Nav Arbeid og ytelser

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2020
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet