Johannes Nyland er advokatfullmektig i vår avdeling for økonomiske straffesaker i Oslo. Nyland jobber med både straffesaker og sivile saker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 75

46 63 45 85

johannes.nyland@elden.no

Nyland har tidligere vært praktikant ved Centrum advokatkontor, hvor han hovedsakelig jobbet med strafferett. Nyland har også erfaring fra Nav, Gatejuristen og Ung rettshjelp, hvor han jobbet med trygderett, erstatningsrett og alminnelig forvaltningsrett.

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2020
Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet