Advokat Johanne Grue Reiten jobber med et bredt spekter av straffesaker og sivile saker. Reiten har særlig erfaring med alminnelig strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, samt sivile saker innen tvungent psykisk helsevern, arv, skifte- og samboeroppgjør og foreldretvister.

Tromsø

Kontakt

77 28 00 05

95 02 15 94

j.g.reiten@elden.no

Reiten har lang erfaring med organisasjonsarbeid i Den Norske Turistforening. Hun har hatt ulike tillitsverv i organisasjonen i 15 år, sist som styreleder i DNT ung og styremedlem i DNTs landsstyre.

 

Under studiene jobbet hun som saksbehandler i Gatejuristen, med blant annet gjeldssaker, trygderett og alminnelig forvaltningsrett. Hun hadde sommerjobb og var senere konsulent i Lotteri- og stiftelsestilsynet, hvor hun jobbet med stiftelser.

 

Reiten har master i rettsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet og ble uteksaminert i 2022. Hun skrev masteravhandling om faktisk isolasjon av innsatte i fengsel og om dette utgjør menneskerettighetsbrudd.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2022 - 2024
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2021 - 2021
Konsulent, Lotteri- og stiftelsestilsynet
2020 - 2022
Saksbehandler, Gatejuristen

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø