Johan har betydelig erfaring med M&A, tvisteløsning og offentlige anskaffelser, blant annet fra advokatfirmaet Thommessen, som dommerfullmektig, konsernadvokat og juridisk direktør i Forsvarsmateriell.

Han besitter juridisk og operativ erfaring fra både selskapssiden, investorsiden og tilretteleggersiden. Videre har Johan inngående kjennskap til både forsvaret og energisektoren.

Som juridisk direktør har Johan vært rangert i Finansavisens advokatkåring og Legal500 Power List, og innehar en MBA fra INSEAD.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokat / Partner, Elden Advokatfirma
2021 - 2024
Gründer, CXO
2016 - 2021
Juridisk direktør, Forsvarsmateriell
2009 - 2016
Advokat, prosjektleder, Vice President, Statnett
2008 - 2009
Dommerfullmektig, Rana tingrett
2006 - 2008
Advokatfullmektig, Thommessen

Utdanning


2016
Executive MBA, INSEAD, Frankrike, Abu Dhadi og Singapore
2012
Master Certificate in Project Management, SKEMA Business School
2010
Advanced Negotiation, Harvard Law School, Boston
2009
Finansanalyse, organisasjonsteori og markedsføring, Universitet i Nordland
2006
Cand. Jur., Universitetet i Tromsø