Inger Zadig har solid kompetanse innenfor strafferett og straffeprosess. Hun jobber primært som forsvarer, men tar også bistandsadvokatoppdrag. Hun bistår på alle trinn i saken, og har betydelig prosedyreerfaring, samt erfaring med gjenopptakelse av straffesaker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 87

99 53 31 85

inger.zadig@elden.no

Kompetanse

Innenfor strafferett har Zadig særskilt kompetanse innen vold-, narkotika- og sedelighetssaker, samt økonomiske straffesaker.

Zadig påtar seg også sivile oppdrag, og har bred erfaring innen generell forvaltningsrett, krypto- og blokkjedeteknologi og saker etter avhendingsloven.

Zadig har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2012) og skrev masteravhandling om innsideinformasjonsbegrepet. Hun har arbeidet ved Elden Advokatfirma siden 2015. Før dette arbeidet hun med eiendomsrett og børs – og verdipapirhandelrett i Wikborg Rein.

Arbeidserfaring


2016 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2015 - 2016
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2013 - 2015
Advokatfullmektig, Wikborg Rein

Utdanning


2012
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Relaterte artikler

Se alle artikler