Advokatfullmektig Helene Smith arbeider med straffesaker og sivile saker innen barnevern, foreldretvister, arv og skifte samt alminnelig kontraktsrett.

Haugesund

Kontakt

51 20 14 96

41 75 97 39

helene.smith@elden.no

Smith har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra 2021. Fra Universitetet i Oslo har hun spesialfagene politi- og påtalerett, arbeidsrett, selskapsrett og helserett.

Utdanning


2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø