Heidi Reisvang har omfattende erfaring med prosedyre og tvist. Hun arbeider hovedsakelig med strafferett, arbeidsrett, entrepriserett og annen alminnelig kontraktsrett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 90

46 45 41 64

heidi.reisvang@elden.no

Kompetanse

Innenfor strafferett har hun betydelig prosedyreerfaring fra både større og mindre saker innenfor de fleste typer kriminalitet. Hun har særskilt kompetanse på ungdomssaker, vold- og sedelighetssaker og økonomisk kriminalitet.


I sivile saker bistår hun både større og mindre aktører.Reisvang har jobbet i Elden Advokatfirma siden 2014.


I 2022 var hun landets yngste advokatpartner.

Utdanning


2017
Master i rettsvitenskp, Universitetet i Oslo