Heidi Reisvang har omfattende erfaring med prosedyre og tvisteløsning. Hun har særlig erfaring fra saker innen strafferett, arbeidsrett og annen alminnelig kontraktsrett.

Reisvang har betydelig prosedyreerfaring fra både større og mindre straffesaker. Hun har en særskilt kompetanse på ungdomssaker, vold- og sedelighetssaker og økonomisk straffesaker. Mange av Reisvang sine saker har hatt omfattende medieoppmerksomhet.

Hun bistår både selskaper og privatpersoner i tvistesaker innenfor områder som arbeidsrett, entreprise og alminnelig kontraktsrett.

I 2022 var hun landets yngste advokatpartner.

Arbeidserfaring


2018 - 2020
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2020 - 2021
Advokat, Elden Advokatfirma AS
2021 -
Partner, Elden Advokatfirma AS

Utdanning


2017
Master i rettsvitenskp, Universitetet i Oslo

Relaterte artikler

Se alle artikler