Ellen Tvedten Jorem har bred erfaring med prosedyre og tvist. Hun arbeider hovedsakelig med strafferett og erstatningsrett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 84

95 47 76 43

e.t.jorem@elden.no

Kompetanse

Innenfor strafferett har hun særskilt kompetanse innen vold-, narkotika- og sedelighetssaker, samt saker om vegtrafikkloven og dom på tvungent psykisk helsevern. I sivile saker bistår hun både større og mindre aktører.

Jorem har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet ved Elden Advokatfirma siden 2019.


I 2022 var hun dommerfullmektig i Buskerud tingrett, hvor hun opparbeidet seg bred erfaring og kompetanse med både straffesaker og sivile tvister for domstolen.

Arbeidserfaring


2021 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2022 - 2022
Dommerfullmektig, Buskerud tingrett
2019 - 2021
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2016 - 2016
Praktikant, Norges delegasjon til WTO og EFTA i Genève

Utdanning


2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017
Master i rettsvitenskap (utveksling), Westminster University London