Didrik Beck Rodarte er for tiden i permisjon som dommerfullmektig.

Oslo

Kontakt

21 61 13 38

92 08 17 50

didrik.rodarte@elden.no

Utdanning


2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo