Astri Rønningen Stautland jobber med et bredt spekter av både straffesaker og sivile saker. Hun har mye prosedyreerfaring fra domstolene.

Oslo

Kontakt

21 61 13 03

90 16 64 27

a.r.stautland@elden.no

Stautland startet som advokatfullmektig i Elden Advokatfirma etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Oslo og University of Newcastle i Australia i 2020.

Fra tidligere har hun erfaring som juridisk konsulent i Huseierne (tidligere Huseiernes Landsforbund) og som vitenskapelig assistent ved UiO.

Utdanning


2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2020
Master i rettsvitenskap (utveksling), University of Newcastle, Australia