Advokat Arnt Angell arbeider særlig innenfor feltene økonomisk kriminalitet, foretaksstraff, compliance og private granskninger, myndighetskontakt og sivile tvister.

Oslo

Kontakt

21 61 13 86

91 64 60 05

arnt.angell@elden.no

Kompetanse

Angell har 19 års erfaring som førstestatsadvokat i Økokrim, hvor han også var avdelingsleder, hvor han jobbet særlig med korrupsjon.


Han har vært partner og leder av Granskning og Forensic Services i Deloitte AS og Deloitte Advokatfirma AS.

Angell har omfattende erfaring med prosedyre, granskning og compliance, herunder antikorrupsjon og har bistått både offentlige og private virksomheter.

Angell har betydelig internasjonal erfaring og har også vært kvalifisert som solicitor i England siden 2000. Han fikk advokatbevilling i 1992.

Arbeidserfaring


2017 -
Advokat/partner, Elden Advokatfirma
2014 - 2017
Advokat/partner, Deloitte AS og Deloitte Advokatfirma AS
1995 - 2014
Førstestatsadvokat, Økokrim
1993 - 1995
Advokat, Advokatfirmaet Selmer
1992 - 1993
Dommerfullmektig
1990 - 1992
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer

Utdanning


1995
QLTT, University of Law, London
1990
Cand.jur., Universitetet i Bergen