Arnfinn Hallanger jobber som advokatfullmektig ved kontoret i Bergen. Han jobber med et bredt spekter av straffesaker og sivile saker.

Bergen

Kontakt

95 30 91 65

arnfinn.hallanger@elden.no

Hallanger startet som advokatfullmektig våren 2024. Fra studiet har han blant annet erfaring som trainee i diverse advokatfirmaer, hvor han hovedsakelig jobbet med forretningsjuridiske problemstillinger. Han har også jobbet som studentmedarbeider og hadde skriveplass i Elden Advokatfirma. Arnfinn skrev masteroppgave om bedrageri, underslag og økonomisk utroskap.

Hallanger er også ekstern oppgaveretter for rettsvitenskapsstudiet ved HiNN.

Arbeidserfaring


2024 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2023 - 2023
Trainee, Thommessen
2023 - 2023
Trainee, Wiersholm
2023 - 2023
Trainee, CMS Kluge
2022 - 2022
Konsulent, Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Utdanning


2023
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2022
Penn State Law, USA
2021
Bachelor i rettsvitenskap, HiNN