Advokat Anne-Marie Gulichsen arbeider primært med strafferett og har spesialkompetanse innen menneskerettigheter og prosessoppdrag for domstolen.

Oslo

Kontakt

21 61 13 69

95 18 47 41

anne-marie.gulichsen@elden.no

Kompetanse

Advokat Gulichsen er sentral i de fleste saker Elden advokatfirma utreder og prosederer for Høyesterett. Hun har de seneste årene opparbeidet en unik kompetanse i komplekse og prinsipielle juridiske problemstillinger innen strafferett, barnerett, utlendingsrett og prosess.

Gulichsen prosederer jevnlige saker også for ting- og lagmannsrett. Hun har tidligere jobbet i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og vært forskningsassistent ved Universitetet i Oslo.

Hun fikk advokatbevilling i 2022 og ble partner i 2023.

Arbeidserfaring


2023 -
Partner, Elden Advokatfirma
2022 - 2022
Advokat, Elden Advokatfirma
2019 - 2022
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013
Bachelor i utviklingsstudier, Universitetet i Oslo

Relaterte artikler

Se alle artikler