Advokat Anne-Marie Gulichsen arbeider primært med strafferett og juridiske utredninger. Hun tar også oppdrag innenfor andre rettsområder.

Oslo

Kontakt

21 61 13 69

95 18 47 41

anne-marie.gulichsen@elden.no

Kompetanse

Gulichsen har tidligere jobbet i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og vært forskningsassistent ved Universitetet i Oslo.


Hun fikk advokatbevilling i 2022.

Utdanning


2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2013
Bachelor i utviklingsstudier, Universitetet i Oslo