Vi har stillinger som trainee og studentmedarbeider.

Trainee

Som trainee i Elden Advokatfirma får du et godt innblikk i vårt faglige og sosiale miljø. Du vil få oppgaver i både straffesaker og sivile saker. Vi etterstreber at traineeoppholdet i størst mulig grad skal gjenspeile en prosedyreadvokats hverdag og lar derfor våre traineer være med i rettssaker, varetektsfengslinger og fengselsbesøk. I tillegg vil du som trainee få ta del i sosiale sammenkomster på kontoret.

Et traineeopphold hos oss varer normalt i fire uker.

Du kan søke på stilling som trainee ved å sende inn CV, karakterutskrift og søknad. I søknaden kan du gjerne beskrive din motivasjon for å være trainee hos oss. Klikk her for å sende inn søknad via Cvideo.

Studentmedarbeider

Som jusstudent er du velkommen til å søke jobb som studentmedarbeider hos oss. Typiske studentoppgaver vil være å betjene resepsjonen, hjelpe med dokumentbehandling og ellers gjennomføre praktiske oppgaver på kontoret.

Du er velkommen til å sende en åpen søknad til oss. Klikk her for å sende inn søknad via Cvideo.

Student 1