Som jurist i Elden Advokatfirma vil du ta del i et sosialt og faglig dyktig miljø. Selv om alle våre jurister jobber med juss, er deres arbeidshverdag svært ulik. Vi er et allsidig firma med plass og behov for ulike typer advokater. Felles for alle advokatene er at de har en variert og spennende arbeidshverdag hvor ingen dager er like.

Som advokat eller advokatfullmektig i Elden Advokatfirma vil arbeidshverdagen være preget av både teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver. Du må være glad i å bruke jussen i praksis og formidle jussen muntlig i møte med motparter, ulike offentlige instanser og retten. Prosedyreverdens uforutsigbare karakter gjør at vi verdsetter fleksibilitet og selvstendighet høyt.

Vi søker jurister som har et stort engasjement for jussen og menneskene som berøres av den. Daglig bistår vi mennesker i kriser. Medmenneskelighet og evnen til å forstå andres situasjon er derfor essensiell i rollen som jurist hos oss.

Du er velkommen til å sende oss en åpen søknad på stilling som advokat eller advokatfullmektig. Klikk her for å sende inn søknad via Cvideo.

Første møte med advokat