Innenfor entrepriseretten bistår vi i de fleste typer bygge- og anleggsprosjekter, boligoppføringssaker og teknologiske tilvirkningsprosjekter. Vi representerer både entreprenører, byggherrer, leverandører og privatpersoner. Vi ivaretar klientenes kommersielle behov og mål gjennom hele prosessen. I tillegg til å yte juridisk rådgivning er vi en strategisk rådgiver under planleggingen og gjennomføringen av et prosjekt. Fokuset er at prosjektene kan gjennomføres kostnadseffektivt med lavest mulig konfliktnivå.

Mer om kontrakt, fast eiendom og entreprise

Kontrakter

Les mer

Erstatning ved kontraktsbrudd

Les mer

Fast eiendom

Les mer

Fagpersoner

Viser