Aktuelt

Rolf Gunnar Hultin delvis frifunnet i skattesak

19cba355 20a6 4cfd 9433 55cbb467cf68 w 1024 h 680

Publisert: 14.02.2023

Agder tingrett har frifunnet Rolf Gunnar Hultin for flere av tiltalepostene i straffesaken mot ham. Beløpet han er domfelt for er over 10 millioner kroner lavere enn beløpet i den opprinnelige tiltalen. Hultin vil nå gjennomgå den omfattende dommen før han tar stilling til hvorvidt den skal ankes til lagmannsretten.

Tingretten legger til grunn at det har blitt utført reelt utviklingsarbeid i samtlige av hans selskaper. Beløpet Hultin er domfelt for er dessuten redusert med mer enn 10 millioner kroner sammenliknet med den opprinnelige tiltalen.

- Vår klient er glad for at han er blitt trodd på flere punkter av tingretten, men det er fortsatt alvorlige poster han er domfelt for som han er sterkt uenig i, forteller hans forsvarer, advokat Kristian Gjendemsjø i Elden Advokatfirma.

For de postene Hultin ble domfelt for er han idømt 4,5 års fengsel. Erstatningskravet han er idømt er betydelig lavere enn hva Økokrim opprinnelig nedla påstand om.

-Vi vil nå gjennomgå dommen i sin helhet sammen med Hultin og vurdere anke til lagmannsretten, sier advokat Blomkvist.

Rolf Gunnar Hultin ble forsvart av advokatene Kristian Gjendemsjø og Silje Marie Wahl Blomkvist i Elden Advokatfirma.