Aktuelt

Greta Thunbergs norske advokater tilbakeviser utspill om utvisning av tilreisende aksjonister

3ce0c94b f3b0 4d48 9378 23479647e3bb w 1024 h 680

Publisert: 14.10.2023

Å utvise tilreisende Fosen-aksjonister på bakgrunn av sivil ulydighet vil være alvorlig, og ulovlig, hevder advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Under Fosen-aksjonen i vinter ble vår klient Greta Thunberg to ganger fjernet av politiet med makt. Politiet mente hun hadde unnlatt å følge pålegg om å bryte opp demonstrasjonen hun deltok i. Politiet har bekreftet at hun ikke vil strafforfølges for dette.

I politiets innstilling til påtaleunnlatelse for de som aksjonerte hos Olje- og energidepartementet i vinter, fremheves det at aksjonistene protesterer mot et pågående menneskerettsbrudd, som også må sees i lengre historisk kontekst. Politiet konkluderer med at Fosen-demonstrasjonen var «berettiget og forståelig» i lys av dette.

- Våre svenske klienter er EU- borgere, og må utgjøre en «alvorlig trussel» mot grunnleggende samfunnsverdier om de skal kunne utvises. Flere tilreisende er del av den samme urbefolkning som norske samer, og slik særskilt sterkt vernet av menneskerettskonvensjonen, forteller advokatene.

- Vi er ikke der, at norske verdier er alvorlig truet av Greta Thunberg. Tvert imot, er de norske verdiene demokrati og ytringsfrihet noe flertallet i det politiske Norge holder høyt, sier advokatene Halvorsen Rønning og Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.