Aktuelt

Elden-advokat: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon bryter med grunnlovfestede rettigheter og grunnleggende menneskerettigheter

F9465c3c c8d4 4c5c 9ed7 95b9b42ae408 w 1024 h 680

Publisert: 24.02.2023

Elle Nystad har engasjert Elden-advokat Maria Hessen Jacobsen i forbindelse med den pågående aksjonen i Olje- og energidepartementet mot statens manglende etterlevelse av Høyesteretts dom i Fosen-saken. Nystad og hennes meddemonstranter som er unge samer, reindriftssamer og miljøaktivister, opplever at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) systematisk forsøker å hindre utøvelse av deres lovmessige rett til frie ytringer og demonstrasjon.

Nystad og hennes meddemontranter har oppgitt at DSS har iverksatt en rekke tiltak som innskrenker demonstrantenes grunnlovfestede rettigheter og grunnleggende menneskerettigheter. De oppgir at DSS har låst inn demonstrantene for å regulere deres bevegelsesfrihet og i perioder nektet de å få mat og drikke, samt begrenset medias tilgang til området demonstrantene befinner seg i.

- Dette er tiltak som anses å innskrenke min klient og hennes forbundsfellers rett til fritt å demonstrere og ytre seg, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Advokat Hessen Jacobsen har i ettermiddag oversendt et brev til DSS og Kommunal- og distriktsdepartementet, og varslet rettslig skritt dersom ikke DSS umiddelbart ivaretar demonstrantenes rettigheter både etter Grunnloven og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

- Vi ber om en utfyllende redegjørelse for de tiltak som er utført. Redegjørelsen må gi henvisning til rettslig grunnlag for innskrenkningene, de formål som er ment ivaretatt og på hvilken måte forholdsmessighetsvurderinger medførte at dette var presserende nødvendig, forklarer advokat Hessen-Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Advokat Maria Hessen-Jacobsen er også leder av Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg.

* * *

Priv. til red.:
Brevet som er oversendt DSS og KDD kan fritt publiseres. Kopi av originalen kan fås ved henvendelse til media@elden.no.

Relaterte artikler

Se alle artikler