Prosedyre

Advokatfirmaet Elden DA er bygget opp med prosedyre for domstolene som kjernen i vår virksomhet.

Det alt overveiende av de oppdrag vi håndterer er derfor knyttet til bistand i rettssaker, sivile saker og straffesaker. For øvrig håndterer vi også saker der det finnes tvister som i ytterste konsekvens må løses av domstolene.

Les mer

Vi ser på prosedyre som en egen spesialitet, og legger derfor stor vekt på å ha spesialisert fagkompetanse både innenfor sivil- og straffeprosess.

Alle advokater og advokatfullmektiger i firmaet har omfattende erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene.

Fagpersoner


John Christian Elden (H)

Advokat Oslo 909 30 775 j.c.elden@elden.no Les mer

Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Berge (MBA)

Advokat Oslo 970 02 700 thomas.berge@elden.no Les mer

Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Håkon Juell Hassel

Advokat Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 91 54 81 77 christian.flemmen@elden.no Les mer

Hugo Rolf Hansen

Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer

Hanne Wold Johansen

Advokat Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Les mer

Erik Ulvesæter (H)

Advokat Bergen 928 11 680 erik.ulvesaeter@elden.no Les mer

Tony A. Vangen

Advokat Oslo 906 80 341 t.a.vangen@elden.no Les mer

Svein Kjetil Svendsen

Advokat Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Arnt Angell

Advokat Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Les mer

Thomas Skjelbred

Advokat Oslo 915 95 376 thomas.skjelbred@elden.no Les mer

Bengt Haadem Hoff

Advokat Oslo 90 84 96 90 b.h.hoff@elden.no Les mer

Tore Johan Sørland

Advokat Bergen 97 14 40 71 t.j.sorland@elden.no Les mer

Pål Jakob Aasen

Advokat Hamar 93 69 42 01 p.j.aasen@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Permisjon Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer

Ellen Tvedten Jorem

Permisjon Oslo 95 47 76 43 e.t.jorem@elden.no Les mer