Advokat Thor Kleppen Sættem arbeider med generell strafferett, strafferett for næringslivet, erstatningsrett, arbeidsrett og forvaltningsrett.

Sættem er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. I åtte år var han statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Før det hadde han arbeidserfaring fra Næringslivets Hovedorganisasjon, finansavdelingen i Oslo kommune og Stortinget.

Arbeidserfaring


2023 -
Partner, Elden Advokatfirma
2023 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2022 - 2023
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2016 - 2021
Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
2013 - 2016
Statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
2004 - 2013
Leder for politisk avdeling, Høyres stortingsgruppe
2002 - 2004
Byrådssekretær for finans, Oslo kommune
1998 - 2002
Næringspolitisk rådgiver, NHO

Utdanning


Cand.jur., Universitetet i Oslo