Sofie Grøndahl arbeider hovedsakelig med strafferett. Hun har også erfaring med sivile saker, herunder eiendomsrett, tvangsfullbyrdelse og tvisteløsning.

Bergen

Kontakt

55 60 78 43

91 16 09 67

s.b.grondahl@elden.no

Grøndahl startet som advokatfullmektig i 2021 etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Bergen samme år. Hun har tidligere jobbet i Gatejuristen med blant annet helse- og trygderett.

Utdanning


2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen