Advokat Olaf Halvorsen Rønning arbeider med tvisteløsning i sivile saker og prosedyre i straffesaker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 56

97 11 43 31

o.h.ronning@elden.no

Kompetanse

Rønning bistår næringslivsaktører, organisasjoner og enkeltmennesker i et bredt spekter av sivile tvister og straffesaker. Han er særlig spesialisert i internasjonale menneskerettigheter og har bred erfaring med menneskerettslige spørsmål for norske og internasjonale domstoler.

Rønning har vært advokat og partner i Elden Advokatfirma siden 2021. Han har tidligere erfaring fra blant annet akademia, norske domstoler og som jurist ved Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Arbeidserfaring


2021 -
Advokat / Partner, Elden Advokatfirma

Utdanning


2009
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Relaterte artikler

Se alle artikler