Lydia Nagy Molvær jobber som advokatfullmektig ved vårt kontor i Bergen. Hun jobber med et bredt spekter av straffesaker og sivile saker. Molvær starter som advokatfullmektig våren 2024 etter å ha blitt uteksaminert fra Universitetet i Bergen høsten 2023. Fra studiet har hun blant annet erfaring som trainee i ulike advokatfirma, samt som arbeidsgruppeleder på UiB. Hun har også jobbet som studentmedarbeider hos Elden advokatfirma fra 2021-2022 og hadde skriveplass høsten 2023. Molvær skrev masteroppgave om rettens adgang til sakens dokumenter i straffesaker etter endringene i straffeprosessloven.

Bergen

Kontakt

41 61 96 58

lydia.molvaer@elden.no

Arbeidserfaring


2024 -
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma AS
2022 - 2023
Trainee, Wikborg Rein Advokatfirma, SANDS Advokatfirma, Harris Advokatfirma og Stiegler Advokatfirma
2021 - 2022
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
2021 - 2022
Studentmedarbeider, Elden Advokatfirma AS