Advokatfullmektig Irja Brox Karlstrøm arbeider med et bredt spekter av saker innenfor sivilrett og strafferett.

Sandefjord

Kontakt

32 02 82 77

47 03 62 23

i.b.karlstrom@elden.no

Karlstrøm har tidligere vært saksbehandler hos Gatejuristen. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø våren 2022. Da hun skrev masteren sin, var hun mastergradsstipendiat ved forskerlinjen på det juridiske fakultet ved UiT.


Karlstrøm skrev stor masteroppgave om forutsetninger for bevismuntlighet. Der foretok hun en kritisk granskning av om de forutsetningene som ligger til grunn for at vitner møter i retten og forklarer seg muntlig for den dømmende rett, stemmer med psykologisk og sosiologisk forskning.

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø