Advokat Elisabeth Rød har bred kompetanse innen saker som gjelder strafferett, familie og barn, barnevern, arv, skifte og erstatningsrett. Hun har omfattende erfaring med prosedyre i straffesaker og sivile saker.

Haugesund

Kontakt

51 20 14 94

91 67 17 30

elisabeth.rod@elden.no

Kompetanse

Elisabeth Rød har lang erfaring innen prosedyre og har elleve års erfaring fra påtalemyndigheten. Rød er fast bistandsadvokat i Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett og er leder av advokatforeningen Haugaland og Sunnhordland krets.


Hun fikk sin advokatbevilling i 2004. Rød er partner ved kontoret i Haugesund.

Utdanning


1997
Cand.jur., Universitetet i Oslo