Bjørn Rudjord arbeider med strafferett og prosedyre. Han har lang erfaring fra alle typer straffesaker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 71

92 60 60 62

bjorn.rudjord@elden.no

Kompetanse

Rudjord har siden 2004 vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.


Han ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1993 og har vært advokat siden 2000.

Arbeidserfaring


2003 -
Fast forsvarer, Borgarting lagmannsrett
2003 -
Fast forsvarer, Oslo tingrett
2000 -
Partner, Elden Advokatfirma
1998 - 2000
Oslo statsadvokatembeter
1997 - 1998
Oslo politidistrikt
1995 - 1997
Dommerfullmektig, Fredrikstad tingrett
1993 - 1995
Vestoppland politidistrikt

Utdanning


1993
Cand.jur., Universitetet i Oslo