Advokat Anette Skjerven Arnkværn arbeider med arbeidsrett, kontraktsrett, barnevern, kjøpsrett, strafferett, foreldretvister, skiftesaker og fast eiendom.

Oslo

Kontakt

21 61 13 42

94 11 30 14

a.s.arnkvaern@elden.no

Kompetanse

Hun har særlig kompetanse i barnerett, herunder foreldretvister og som bistandsadvokat.


Arnkværn er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun har lang erfaring som politiadvokat og har tidligere jobbet som dommerfullmektig.

I 1993 ble hun uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Skjerven Arnkværn fikk advokatbevilling i 2010.

Arbeidserfaring


2020 -
Partner, Elden Advokatfirma
2018 - 2020
Partner, Advokatfirmaet Anette Skjerven Arnkværn
2014 - 2018
Advokat, Fram Advokatfirma
2011 - 2014
Advokat, Aurlien, Vordahl & co advokatfirma
2010 - 2011
Advokat, Advokatfirmaet Arntsen AS
1999 - 2010
Politiadjutant, politiinspektør og politiadvokat, Oslo politidistrikt
1998 - 1999
Dommerfullmektig, Moss byrett
1997 - 1997
Dommerfullmektig, Halden sorenskriverembete
1996 - 1997
Politifullmektig, Fredrikstad politidistrikt
1994 - 1996
Juridisk førstekonsulent, Justisdepartementet

Utdanning


1993
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1992
Spesialfag i internasjonal rett og kriminologi, University of Edinburgh