Advokat Anette Skjerven Arnkværn arbeider med strafferett, arbeidsrett, foreldretvister (barnesaker), kontraktsrett, kjøpsrett, skiftesaker og fast eiendom, samt at hun er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 42

94 11 30 14

a.s.arnkvaern@elden.no

Kompetanse

Hun har særlig kompetanse i barnerett, herunder foreldretvister og som bistandsadvokat.

Arnkværn er fast bistandsadvokat for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun har lang erfaring som politiadvokat og har tidligere jobbet som dommerfullmektig.

I 1993 ble hun uteksaminert med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Skjerven Arnkværn fikk advokatbevilling i 2011.

Arbeidserfaring


2020 -
Partner, Elden Advokatfirma
2018 - 2020
Partner, Advokatfirmaet Anette Skjerven Arnkværn
2014 - 2018
Advokat, Fram Advokatfirma
2011 - 2014
Advokat, Aurlien, Vordahl & co advokatfirma
2010 - 2011
Advokat, Advokatfirmaet Arntsen AS
1999 - 2010
Politiadjutant, politiinspektør og politiadvokat, Oslo politidistrikt
1998 - 1999
Dommerfullmektig, Moss byrett
1997 - 1997
Dommerfullmektig, Halden sorenskriverembete
1996 - 1997
Politifullmektig, Fredrikstad politidistrikt
1994 - 1996
Juridisk førstekonsulent, Justisdepartementet

Utdanning


1993
Cand.jur., Universitetet i Oslo
1992
Spesialfag i internasjonal rett og kriminologi, University of Edinburgh