Andreas H. Sjøberg leder de administrative funksjonen i Elden Advokatfirma.

Oslo

Kontakt

21 61 13 53

91 33 79 30

andreas.sjoberg@elden.no

Arbeidserfaring


2022 -
COO, Elden Advokatfirma

Utdanning


2020
Master of Business Administration, Handelshøyskolen BI