Når en tvist bringes inn for domstolene, vil retten normalt tilby at partene møtes til rettsmekling. Det er et frivillig meklingsmøte som ledes av en dommer.

Formålet med mekling er å forhandle om en minnelig løsning. Dersom partene blir enige, inngås gjerne et forlik som blir bindende mellom partene.

I mellom 70 og 80 prosent av rettsmeklingene kommer partene til enighet, og tvisten løses. Dersom partene ikke blir enige i rettsmekling, fortsetter saken for domstolen.

Et alternativ til rettsmekling kan være mekling ved bruk av advokatmekler. Det er mekling hvor meklingspersonen er advokat med særskilt kompetanse innenfor mekling.

Våre advokater bistår regelmessig i meklinger. Vi har også advokater som er sertifiserte advokatmeklere.

Mer om tvisteløsning og prosedyre

Forhandlinger

Les mer

Alminnelig domstolsbehandling

Les mer

Fagpersoner

Viser