En rettsprosess kan være både kostbar, langvarig og konfliktskapende. Ofte vil det derfor være både raskest og billigst at en tvist løses gjennom forhandlinger utenfor rettssystemet.

Våre advokater bistår jevnlig våre i klienter i forhandlinger innenfor en rekke ulike livs- og rettsområder.

Mer om tvisteløsning og prosedyre

Mekling

Les mer

Alminnelig domstolsbehandling

Les mer

Fagpersoner

Viser